Het H2Benelux project is afgelopen en derhalve ook de real life trials. U kunt zich derhalve niet meer inschrijven.

Real life trial van waterstofvoertuigen voor de waterstoftankstations van H2Benelux

In het kader van het Connecting Europe Facility (CEF) H2Benelux project worden 8 waterstoftankstations (700 bar) in de Benelux gerealiseerd: 4 in Nederland (Hoofddorp, Amsterdam, Capelle aan den IJssel, Utrecht), 3 in België (Haasrode, Erpe-Mere, Herve) en 1 in Luxemburg (Bettembourg).

Als onderdeel van het H2Benelux project worden real life trials georganiseerd voor de waterstoftankstations die binnen het H2Benelux project gerealiseerd worden. Het doel van deze trials is om (operationele) informatie te verzamelen van waterstofvoertuigen en waterstoftankstations om zo de business cases voor verschillende type voertuigvloten (o.a. taxi’s, doelgroepenvervoer, deelwagens, bedrijfswagenpark van private organisaties en bedrijfswagenpark van publieke organisaties) inzichtelijk te kunnen maken. Waterstofvoertuigen die deel uit (gaan) maken van een voertuigvloot kunnen zich aanmelden aan deze trails. De voorwaarden voor deelname staan onderstaand beschreven. Deelnemers aan deze trials ontvangen een vergoeding van 5.000 euro in ruil voor de delen van informatie. Deze wordt toegekend aan maximaal 10 deelnemers per waterstoftankstation, maar u kunt wel met meerdere waterstofvoertuigen deelnemen aan de trials. Als deelnemer aan de trial verzamelt en deelt u voertuig-, trip- en betankingsinformatie, deelt u uw ervaringen van de deelname en neemt u deel aan disseminatie activiteiten behorende bij deze trial.

Onderstaand wordt beschreven aan welke criteria u dient te voldoen om uzelf te kwalificeren voor deelname aan deze real life trial.

Aan welke voorwaarden dient u te voldoen om zich te kwalificeren voor deelname aan de H2Benelux real life trial?

De voorwaarden waaronder u zich kunt kwalificeren voor deelname aan de real life trial zijn:

1.   U heeft een of meerdere waterstofvoertuigen (700 bar) in bezit of besteld (koop of lease);

2.   Uw waterstofvoertuig/waterstofvoertuigen maakt/maken onderdeel uit van een voertuigvloot;

3.   Als hoofdwaterstoftankstation gaat u een van de waterstoftankstations van H2Benelux gebruiken,

De waterstoftankstation van H2Benelux zijn:

 • Shell station Den Ruygenhoek Oost: Rijksweg A4 Oz, 2132 MA Rijsenhout
 • Shell station Westpoort: Galwin 6, 1043 XX Amsterdam
 • DATS 24 station Haasrode: Geldenaaksebaan 4483001 Heverlee
 • DATS 24 station Erpe-Mere: Gentsesteenweg 2399420 Erpe-Mere
 • DATS 24 station Herve: Outre-Cour 37, 4651 Battice
 • TotalEnergies station Alexandrium: Capelseweg 399, 2908 MD Capelle aan den IJssel
 • TotalEnergies station Utrecht: De Heldinnenlaan 2, 3543 MB Utrecht
 • TotalEnergies station Bettembourg: Zone Industrielle Scheleck 2, 3225 Bettembourg

4.   Uw organisatie en/of de standplaats van het waterstofvoertuig en/of de bestuurder van het waterstofvoertuig is gevestigd binnen een hemelsbrede afstand van 25 kilometer van het hoofdwaterstoftankstation;

5.   Uw waterstofvoertuig is geen deelnemer aan een andere real life trial van het H2Benelux project;

6.   U gaat akkoord met de voorwaarden genoemd in de “Overeenkomst voor Opdracht tot Dienstverlening”.

Welke criteria worden toegepast voor het selecteren van gekwalificeerde deelnemers aan de H2Benelux real life trial?

Uit de gekwalificeerden worden maximaal 10 deelnemers per waterstoftankstation geselecteerd op basis van de volgende criteria en selectieprocedure:

1.   Gekwalificeerden worden gegroepeerd naar gelang de gebruikersgroep die geldt voor de voertuigvloot waarbinnen het waterstofvoertuig valt. De gebruikersgroepen die vooraf zijn vastgesteld zijn: taxi’s, doelgroepenvervoer, deelwagens, bedrijfswagenpark van private organisaties en bedrijfswagenpark van publieke organisaties. Indien u niet onder deze gebruikersgroepen valt, maar wel onderdeel bent van een voertuigvloot kunt u dit aangeven bij uw aanmelding.

2.   De intentie van de real life trial is om zo veel mogelijk verschillende gebruikersgroepen evenwichtig te laten deelnemen in de real life trial. Daartoe zullen de gekwalificeerden na groepering zo veel mogelijk worden gekozen uit de verschillende gebruikersgroepen. Hiertoe wordt ook rekening gehouden met de vertegenwoordiging van de verschillende gebruikersgroepen in andere real life trials die georganiseerd worden binnen het H2Benelux project.

3.   De intentie van de real life trial is om zo veel als mogelijk verschillende organisaties binnen een gebruikersgroep te laten deelnemen aan de real life trial. Daar waar selectie nodig is wordt een selectiecriterium toegepast op basis van de hoeveelheid kilometers die afgelegd kunnen worden tot en met het einde van het H2Benelux project. De parameters die hierin van belang zijn, zijn de bij aanmelding opgegeven start datum van de real life trial en de veronderstelde jaarkilometrage. Indien dit selectiecriterium niet uitsluitend is, wordt een loting toegepast.

4.   De oproep tot deelname aan de real life trial blijft gelden tot er maximaal 10 deelnemers per waterstoftankstation met in totaal maximaal 10 waterstofvoertuigen zijn geselecteerd en de overeenkomst hebben ondertekend.

U kunt zich op elk moment aanmelden voor deelname aan de real life trial. De binnengekomen aanmeldingen worden verzameld en als gelijkwaardig verwerkt per aanmeldingsweek volgens bovenstaande procedure. De aanmeldingsweek begint op vrijdag 18.00h CET en eindigt op de daaropvolgende vrijdag om 17.59h CET. Complete aanmeldingen kunnen zich kwalificeren voor de real life trial voor de aanmeldingsweek waarin de aanmelding is ingediend. Incomplete aanmeldingen kunnen zich kwalificeren voor de real life trial voor de aanmeldingsweek waarin de laatste informatie wordt ontvangen waardoor de aanmelding als compleet kan worden beschouwd.

Het is van belang om zo snel als mogelijk te kunnen beginnen met de real life trial. Gekwalificeerden die kunnen starten binnen 4 weken vanaf de aanmeldingsweek worden als starter van de real life trial aangemerkt. Gekwalificeerden die niet kunnen starten binnen 4 weken vanaf de aanmeldingsweek worden op een lijst geplaatst. Zij kunnen als starter in aanmerking worden genomen op de datum die 4 weken voor de startdatum ligt, als er nog geen 10 starters zijn aangewezen.

Welke bewijsstukken dient u aan te leveren bij uw aanmelding?

1.   U dient een bewijs aan te leveren dat u in het bezit bent of in het bezit gaat zijn van een waterstofvoertuig (700 bar) (bijv. door een bewijs van bezit, van toekomstige aankoop of lease).

2.   U dient aannemelijk te kunnen maken dat u kunt beginnen met de deelname aan de real life trial op de datum waarop u wenst te starten aan de real life trial.

3.   U dient aannemelijk te maken dat het waterstoftankstation waarvoor u wilt deelnemen aan de H2Benelux real life trial uw hoofdwaterstoftankstation kan zijn.

4.   U dient een bewijs aan te leveren dat uw organisatie en/of de standplaats van het waterstofvoertuig en/of de berijder van het waterstofvoertuig gevestigd is binnen een hemelsbrede afstand van 25 kilometer van uw hoofdwaterstoftankstation van H2Benelux. De hemelsbrede afstand bepaalt u door met behulp van Google Maps. Specifieke instructies hiervoor vindt u hier: https://support.google.com/maps/answer/1628031?hl=nl-NL&ref_topic=3093390&co=GENIE.Platform%3DDesktop.

De in te vullen adresgegevens zijn voor:

 • Shell station Den Ruygenhoek Oost: Rijksweg A4 Oz, 2132 MA Rijsenhout
 • Shell station Westpoort: Galwin 6, 1043 XX Amsterdam
 • DATS 24 station Haasrode: Geldenaaksebaan 448, 3001 Heverlee
 • DATS 24 station Erpe-Mere: Gentsesteenweg 239, 9420 Erpe-Mere
 • DATS 24 station Herve: Outre-Cour 37, 4651 Battice
 • TotalEnergies station Alexandrium: Capelseweg 399, 2908 MD Capelle aan den IJssel
 • TotalEnergies station Utrecht: De Heldinnenlaan 2, 3543 MB Utrecht
 • TotalEnergies station Bettembourg: Zone Industrielle Scheleck 2, 3225 Bettembourg

5.   U dient een bewijs aan te leveren dat u behoort tot de gebruikersgroep waarvan u aangeeft dat u daartoe behoort. 

6.  U dient aannemelijk te maken dat de afstand die u veronderstelt af te leggen gedurende uw deelname aan de real life trial een realistische veronderstelling is, bijvoorbeeld door het overleggen van een jaarkilometrage van vervangende of gelijkwaardig voertuigen binnen uw vloot

Hoe meldt u zich aan voor een van de real life trials van H2Benelux?

Shell (voor waterstoftankstation Shell Den Ruygenhoek-Oost (Hoofddorp) of Shell Westpoort (Amsterdam))

U stuurt het ingevulde aanmeldingsformulier met de daarin vermelde bewijsstukken en ondertekende Overeenkomst voor Opdracht tot Dienstverlening op naar michel.honselaar@waterstofnet.eu en lisanne.geerlings@shell.com. Alleen complete aanmeldingsformulieren worden in behandeling genomen. 

 

Colruyt Group/DATS24 (voor waterstoftankstation DATS 24 Haasrode (Leuven), DATS 24 Erpe-Mere of DATS 24 Herve (Luik))

U stuurt het ingevulde aanmeldingsformulier met de daarin vermelde bewijsstukken en ondertekende Overeenkomst voor Opdracht tot Dienstverlening op naar michel.honselaar@waterstofnet.eu en maxim.ulin@dats24.be. Alleen complete aanmeldingsformulieren worden in behandeling genomen. 

 

TotalEnergies (voor waterstoftankstation TotalEnergies Alexandrium (Capelle aan den IJssel), TotalEnergies Bettembourg (Luxembourg), TotalEnergies Heldinnenlaan (Utrecht)

For Luxembourg: you send the filled out application form accompanied by all required documentation and the signed Service Contract to michel.honselaar@waterstofnet.eu and bjorn.veldhuizen@totalenergies.com. Only completely filled out applications will be processed.

 

Voor vragen over de H2Benelux real life trial kunt u contact opnemen met Michel Honselaar, coordinator van het H2Benelux project (michel.honselaar@waterstofnet.eu)